Ana Sayfa      Hakkımızda
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        (ru)   (eng)   (de)    (tr)

                                                                                                                                                                                          
C&N Mühendislik


         

        C&N Mühendislik 2006 yılında Elektrik Mühendisi Durmuş ÖZEL tarafından Kuşadası’nda kurulmuştur. 2011 yılında Ekonomi Mühendisi Nevzat Coşkun ÖZEL ile Elektrik Mühendisi Durmuş ÖZEL beraber karar vererek Bodrum Yarımada’sında C&N Mühendisliğin şubesi açılmıştır.

  

      Elektrik Mühendisi Durmuş ÖZEL TEDAŞ’ın değişik birimlerinde Elektrik Mühendisi, Baş Mühendis ve Müdür olarak 25 yıl çalışmıştır. 25 yıllık mesleki tecrübe ve 2006 yılından günümüze özel sektördeki tecrübemiz ile kurumsal ve teknik anlamda danışmanlık ve faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz.

 

C&N Mühendislik’in çalışma alanları:

 

  1-)Fotovoltaik-GES (Güneş enerjisi sistemleri):

      C&N Mühendislik uzman kadrosuyla güneş enerjisi konusunda yatırım öncesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Talebiniz         doğrultusunda projenizi oluşturarak,yapacağımız çalışmalar ışığında ihtiyacınızı en verimli ve tasarruflu şekilde karşılayacak

      sistemi tasarlayabiliriz. Gerçekleştirdiğimiz bu fizibilite çalışması sonucu böyle bir yatırım öncesinde aklınıza takılan her türlü 

      teknik ve idari sorulara doğru cevapları bulabilirsiniz.

 

   2-)Toptan Elektrik Malzeme Satışı:

       Elektrik sektöründe bilinen ve tercih edilen her markanın ürünlerini en uygun fiyata temin edebilmekteyiz.

         

   3-)Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu:

      -1 kV‘un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri,       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan

      Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

 

      -Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale

      getirilmiştir.

 

      -İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile

      başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

 

   4-)OG-AG Trafo ve şebeke projeleri:

        C&N Mühendislik uzman kadrosuyla Trafo Bakımı ve Elektrik Projesi konusunda hizmet vermektedir.

           

   5-)Kompanzasyon:

       Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak, reaktif kullanımdan dolayı fazla

       fatura tutarları ödenir. Tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması

       gerekmektedir. Aksi halde oluşabilecek olumsuz durumda fazla elektrik faturası ödenmesi kaçınılmaz olabilir. C&N 

       Mühendislik olarak tesisinizdeki Kompanzasyon Sisteminin aylık, yıllık düzenli bakımlarını ve onarımlarını yaparak Firmanızı

       bu olası durumlardan koruyabiliriz. Çoğu zaman bakım onarım anlaşması için ödenen bedel,elektrik faturalarında fazladan

       ödenen Reaktif Enerji bedelinin çok altında olmaktadır.

           

   6-)Enerji Yöneticiliği:

        Ülkemizde enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 

        çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması amacıyla, 18.04.2007 tarihinde 

        5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Enerji Kaynaklarının

        ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

       

   7-)Enerji Kimlik Belgesi (EKB):

        Enerji Kimlik Belgesi , "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve

        binaların enerji sınıfını gösteren belgedir.01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda , İskan(Yapı 

        Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir.Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili 

        idareye sunulması şarttır.Bu kapsamda C&N Mühendislik yetkili firmadır.  Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden 

        önce ruhsat almış,yapımı halen devam eden binalarda ise Enerji Kimlik Belgesi her firma verememektedir.

 

   8-)İndirimli enerji satışı:

        Yıllık enerji tüketim miktarı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen limitin üzerinde olan tüm 

        tüketiciler Serbest Tüketici statüsünde bulunmaktadır. C&N Mühendislik 2006’dan beri tecrübesiyle ve uzman kadrosuyla 

        sizin Enerji Tedarikçisi bulmanıza yardımcı olacaktır.