Ana Sayfa      Faaliyetlerimiz      Enerji Yöneticiliği

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        (ru)   (eng)   (de)    (tr) 

 
     ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ


Tesislerinizin enerji tüketen tüm sistemlerini detaylı analiz ederek, enerji tüketimini izleyerek, verimlilik arttırıcı projeler oluşturarak ve uygulamaya koyarak enerji tüketiminiz kontrol altına alınmakta ayrıca enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu nedenle sadece kanuni yükümlülükleri yerine getirme amaçlı değil, Enerji Verimliliğini sağlama ve enerji tüketimlerini düşürme amaçlı çalışmalar yapmaktayız ve bu bağlamda verimlilik artırıcı projeler üretmekteyiz.

 

İşletmelerde Enerji Yöneticisi Bulundurma Zorunluluğu

 

Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

 

Kurum, kuruluş, işletmeler ve sanayi tesislerinde:

 

    -Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,

    -Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan TİCARİ

BİNALARDA enerji yöneticisi atamak,

    -Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve

üzeri olan KAMU BİNALARINDA enerji yöneticisi atamak,

    -Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ‘in altında olan işletmelere hizmet vermek               üzere OSB‘lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,

    -100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi

atamak zorundadır.

 

Enerji Verimliliği Yükümlülüğü:

 

Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;


      -Toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari ve Hizmet Binaları Enerji                    Yöneticisi bulundurmak ve 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmak,

      -Toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi

        olan Kamu Binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak ve 10 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmak,

      -Toplam yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler Enerji Yöneticisi bulundurmak,

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince etkin enerji kullanımı, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması maksatlı enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır.

 

 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi ve 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 02.05.2009 tarihinden itibaren “EİE” tarafından Tablo.1 görülen yaptırımlar uygulanacaktır.

 

  

 

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesinin

 

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (TL)

2014 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL)

2015 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL)

(a) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

 

10.000

 

50.000

 

16.322

 

81.623

 

17.972

 

89.875

(a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

 

500

 

813

 

895

(a) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

 

5.000

 

8.160

 

8.984

( a ) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

 

20.000

 

32.646

 

35.946

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

 

20.000

 

32.646

 

35.946

Tablo.1: Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları

 

2014 yılı yeniden değerleme oranı olan %10,11 oranında arttırılarak 01.01.2015 tarihinden itibaren tabloda belirtildiği şekliyle uygulanacaktır.